JACOMINA

por - by James Edgar

JACOMINA, Buque de salvamento - Salvage ship

1967 - 187 grt

D & J Boot Scheepswerf, Alphen a/d Rijn (1334)


Esta página ha sido creada el 22 Diciembre 2006 - This page was created on 22 December 2006

© SHIPS OF THE WORLD

Volver a Flota Mercante Española

Return to Spanish Merchant Fleet