SACHA

SACHA, Granelero - Bulkcarrier

por - by Jose Miralles Pol

En Castellón el 1 Diciembre 2006 - At Castellón on 1 December 2006

1978 - 2991 grt

SA Juliana Constructora Gijonesa, Gijón (262)

como/as FER CORAL

89 CHRISTAL

91 RED CORAL

91 PARNASOS

05 SACHA


Esta página ha sido creada el 16 Febrero 2007 - This page was created on 16 February 2007

Volver a Flota Mercante Española

Return to Spanish Merchant Fleet