ROAZ

por - by Jose Miralles Pol

ROAZ, Cementero - Cement carrier

En Aveiro el 17 Noviembre 2003 - At Aveiro on 17 November 2003

1991 - 2169 grt

E Lorenzo y Cia SA, Vigo (442) como/as FORMENTOR

94 CEMENTOR

02 ROAZ


This page was created on 14 December 2003 - Página creada el 14 Diciembre 2003

Volver a Flota Mercante Española

Return to Spanish Merchant Fleet