BAROÑA

por - by Jose Luis Saura

Uno de sus Capitanes - One of her Captains

BAROÑA, Cabotaje - Short Sea

Descargando en Leixoes, c.1997 - Discharging at Leixoes, c.1997

1976 / 1305 gt

Astilleros Luzuriaga SA, Pasajes (199) como/as KORTEZUBI

96 BAROÑA

00 CORONA


This page was created on 8 December 2001 - Página creada el 8 Diciembre 2001

Volver a Flota Mercante Española

Return to Spanish Merchant Fleet