DOBRA

Autor Anónimo - Author Anonymous

DOBRA, Remolcador - Tug

En Gijón el 31 Marzo 2004 - At Gijón on 31 March 2004

2003 - 159 grt

Astilleros Armón SA, Navia (564)

para - for 

Remolques Gijoneses SA


This page was created on 19 April 2004 - Página creada el 19 Abril 2004

Volver a Flota Mercante Española

Return to Spanish Merchant Fleet