GONGORA

GONGORA, LPG - GLP

Frente a Huelva en Abril 1992 - Off Huelva in April 1992

diapositiva - slide

1987 - 2796 grt

Astilleros Reunidos del Nervión SA, Bilbao (502)


This page was created on 26 November 2004 - Página creada el 26 Noviembre 2004

© SHIPS OF THE WORLD

Volver a - Flota Mercante Española

Return to - Spanish Merchant Fleet