JOHN K

JOHN K, Carga General - General Cargo

Fondeado en New Orleans, Julio 1981 - At anchor at New Orleans, July 1981

1972 / 4827 gt

SA Juliana Constructora Gijonesa, Gijon (224) como/as MONTE ALBERTIA

72 CHIQUI

80 JOHN K

85 THEOLOGOS

86 SOFIA N

89 GOLDEN GLISTER

91 VIGOROUS LUCK 


Esta página ha sido construida el 23 Diciembre 2001 - This page was built on 23 December 2001

Volver a - Flota Mercante Española

Return to - Spanish Merchant Fleet