ESCUBY

ESCUBY, Carga General - General Cargo

En Gijón, Abril 1987- At Gijón, April 1987

1983 / 4355 gt

Sociedad Metalúrgica Duro Felguera SA, Gijon (160)

88 LUX SCOUT

88 URITSK

03 IRIDA

 

Gracias a - Many thanks to: Fran García


Esta página ha sido construida el 31 Octubre 2001 - This page was built on 31 October 2001

Volver a Flota Mercante Española

Return to Spanish Merchant Fleet