YAIZA

por - by Arturo Paniagua Mazorra

YAIZA, Frigorífico - Reefer

En Vigo el 18 Septiembre 2004 - At Vigo on 18 September 2004

1978 - 2477 grt

Enrique Lorenzo y Cia SA, Vigo (387)

como/as SIERRA GUADARRAMA

04 YAIZA


This page was created on 7 October 2004 - Página creada el 7 Octubre 2004

Volver a Barcos a media luz - Return to Ships at twilight

Volver a Flota Mercante Española - Return to Spanish Merchant Fleet